Ota yhteyttä

Uusiutuvaan energiaan liittyvää
tutkimus- ja kehittämistyötä.

Bioenergiastudion tavoitteena on edistää Oulun Eteläisen alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä vauhdittamalla bioenergiayritysten kasvua sekä tekemällä uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Kokeellista tutkimusta tehdään mm. bio- ja puukaasun tuotantoon liittyen.

Bioenergiastudion perustarkoituksena on koota yhteen Oulun Eteläisen alueen uusiutuvien energiamuotojen tutkimus- ja kehityshankkeet. Yhdistymisen tarkoituksena on kehittää Bioenergiastudiosta valtakunnallisesti menestyvä kansainvälistä yhteistyötä tekevä uusiutuvien energiamuotojen tutkimus- ja kehitysyksikkö. Bioenergiastudio toimii hankepohjaisena organisaationa, jonka keskeisinä toimijoina tulevat olemaan Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja täydennyskoulutusyksikkö (CENTRIA), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Nihak, Haapajärven kaupunki sekä Oulun Eteläisen instituutti (OEI). Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä toimii Bioenergiastudion koordinaattorina

 

biokaasu-traktorissa-valtra
 Sivuston pääsisällöt